Thomas Cederström

Reflektioner

Vernissage 20 augusti kl 12-16

Utställning pågår till den 4 sept 2016

Södertälje Konstförening

Gamla Rådhuset, stora torget, Södertälje

ArtistLab Stockholm   I    janpeterskold@gmail.com   I   0735937066

Allt textmaterial på hemsidan och koncept © 2017 Peter Sköld. Allt bildmaterial på hemsidan © 2017 konstnärerna.