top of page
målarkurser i Stockholm

"Att som konstnär ha en fungerande arbetsmetod är något Peter poängterar. Den metod jag har fått lära mig har blivit till ett viktigt stöd i mitt måleri och som jag kan luta mig emot när det kärvar." -  Susanna

"Tiden hos Peter innebar en revolutionerande förändring för mitt sätt att jobba på. Jag kan nu på ett helt annat sätt formulera det jag vill med mitt måleri. Dessutom har jag faktiskt aldrig haft så kul i min ateljé som nu!" - Cecilia

Fästpunkt 2

"ArtistLab är en unik och fantastisk plattform för undervisning i och samtal kring alla tänkbara delar av konsten och konstnärskapet samt konstens roll i samhället." - Märta

Om ArtistLabs handledare
 
Peter Sköld

Jag som driver ArtistLab heter Peter Sköld och är

en professionell konstnär med regelbundna

utställningar i gallerier och konsthallar i Sverige och

Tyskland. Min konst finns representerad i många

samlingar i Sverige och Europa, och har erhållit

flertalet stipendier i Sverige och Tyskland.

 

Sammantaget har jag 10 år av utbildning inom konst, bl.a. 5 års utbildning vid Akademie der Bildenden Künste München, i Tyskland. (Konsthögskolan i München).

Jag har stor erfarenhet av att undervisa och handleda inom konst och måleri på många olika nivåer, från absoluta nybörjare till professionella konstnärer med konsthögskoleutbildningar.

2018 Docent i måleri vid Akademie der Bildenden Künste Kolbermoor, Tyskland

2002- 2012 Docent i måleri vid Akademie Neuburg an der Donau, Tyskland

2000- 2006 Lärare och studierektor, i fri konst och måleri, Konstskolan Paletten, Stockholm

1997- 2009 Lärare i måleri, teckning, kroki, vid Folkuniversitet i Stockholm

Sedan 2003 Konst -och målarkurser  i egen regi i Stockholm, Sinning, Eichstätt, München, Neuburg, Arnsberg, Berlin och Wien.

För mer information om mina utbildningar, utställningar, stipendier m.m. gå gärna in här: CV

 

Som konstnär har jag bred erfarenhet av att arbeta med olika material och tekniker. Mina arbeten har både tematiskt och stilmässigt genomgått många förändringar genom åren, vilket har medfört att jag samlat på mig stora erfarenheter och omfattande kunskaper om såväl teknik och material som olika teman och stilriktningar.

I alla skeden av min egen konstnärliga utveckling, från studietiden till idag, har jag med stort intresse reflekterat kring kreativitet och konst. Det har bidragit till att jag utvecklat ett stort pedagogiskt intresse grundat på omfattande erfarenheter av att undervisa och att handleda på många olika nivåer.

Min handledning utgår alltid från kursdeltagarens perspektiv och förutsättningar. Den är konstruktiv, pedagogisk och målinriktad. Som aktiv professionell konstnär har jag även en aktuell anknytning till samtidskonsten, något som är extra viktigt vid exempelvis handledning av arbetsprover.

 

 

målarkurser i Stockholm

Här hittar du Peter Skölds CV:

Ett urval av mina egna arbeten 2004-2014

Fästpunkt 1

ArtistLab´s kursdeltagare

Jag har gått fyra distanskurser hos ArtistLab och utbildningen har utvecklat mig otroligt mycket både som konstnär och person. Genom distanskurserna har jag förbättrat min arbetsprocess och innehållet i mitt måleri, och jag har stärkt min självkänsla och min förmåga att ta beslut framförallt i mitt konstnärskap men också i mitt liv. 

 

Dialogen med handledaren Peter Sköld under kurserna har varit/ är professionell, kreativ och stöttande.

 

 

Anders Rudin

Konstnär, Örnsköldsvik

"Jag har tagit distanskurser av Peter som varit ovärderliga för mig. Han har utmanat mig att teoretiskt dekonstruera och formulera mitt konstnärliga skapande genom dialog och långa diskussioner och kunna ge uttryck åt dem i mitt måleri. Han är noggrann och professionell men samtidigt väldigt lyhörd och personligt insatt med sin skräddarsydda utlärning. Distanskursernas intensitet har han anpassat efter mina behov och dess natur är allt från filosoferande kring mänskliga sociala uttryck till skugglinjen längst ett lillfinger. Han har min starkaste rekommendation." 

 

Nina Augustsson

Distanskurs, Kallinge

Handledaren Peter Sköld lägger ner ett otroligt engagemang, och bidrar till att jag verkligen utvecklas inom alla delar av mitt konstnärskap. Det är fantastiskt att ha tillgång till en erfaren och professionell konstnär som också är väldigt pedagogisk i sitt lärande, under arbetet med att utveckla mina idéer. Då Peter också är väldigt påläst och uppdaterad om hur konstskolor och villkoren för ett konstnärskap ser ut i dag, utgör han också ett viktigt stöd i alla beslut som rör studierna och alla vägval man ställs inför.

Jag går nu mitt andra år på en konsthögskola och utvecklingen på denna korta tid har varit enorm, mycket tack vare min distanskurs hos ArtistLab. Den får mig att känna mig mer trygg i mina beslut på skolan. Mina lärare på högskolan lägger inte ner så mycket tid som jag kanske skulle behöva från deras sida, därför är distanskursen extra betydelsefull för mig.

Axel

Student på UAL, University of the Arts London

När jag ansökte till Peters handledningsprogram hade jag ett stort behov av att sortera fram kärnan i mitt konstnärskap och en förmåga att verbalisera denna.

Det blev början på en blomstrande och delvis jobbig process som har fått min värld att expandera på flera olika plan, både personligt och konstnärligt. En ny tillåtande värld har öppnats upp och nu har jag hittat min kärna och låter den vara en möjliggörare oavsett vilka projekt jag företar mig.

 

Under kursen har jag blivit bemött med öppenhet, ärlighet och lyhördhet. Jag insåg snabbt att om jag vill uppnå resultat så kan jag inte fuska, processen krävde samma ärlighet och öppenhet tillbaka från mig för att kunna ge frukt. Peters engagemang och intellektuella förmåga är smittande och efter varje möte har jag lämnat lokalen fylld av energi, idéer och nya tankar.  Han delar generöst med sig av sina insikter och erfarenheter och törs ställa de jobbiga frågorna som behöver ställas. Han har mina allra varmaste rekommendationer.

Kajsa

Handledningsprogrammet 2014-2015

"ArtistLab är en unik och fantastisk plattform för undervisning i och samtal kring alla tänkbara delar av konsten och konstnärskapet samt konstens roll i samhället.

Jag har lärt mig att fördjupa mig i ett tema och förstått betydelsen i att bryta ner konsten i dess beståndsdelar, i syfte att hitta själva kärnan i det man ämnar uttrycka. Peters oerhört professionella sätt att arbeta med handledning och undervisning har verkligen varit av avgörande betydelse för mitt framtida arbete som konstnär.

Jag rekommenderar varmt ArtistLab till alla som vill ha vägledning och tar sitt konstnärliga arbete på allvar."

Märta Rovin, (hösten/våren 2009/10).
www.martarovin.com
atmartarovin.wordpress.com

Märta Rovin

Konstnär, Stockholm.

"Peter Sköld har varit en underbar följeslagare för min konstnärliga utveckling. Hans förmåga att genom mina bilder se och med ord kunna sätta fingret på vilka utvecklingsstegs som krävdes för mig har varit så inspirerande att mitt måleri har förändrats helt och hållet. Hans konstnärliga och framför allt filosofiska stöd är inriktat på den enskilde konstnären och får därmed ett stort personligt värde. Hans teoretiska kunskap har fått mig att förstå hur konsten kan användas som ett instrument som jag har kunnat integrera i näringslivet".

Dr. Brigitte Stechhammer, Innovationskonsult, Tyskland/ Österrike.

Dr. Brigitte Stechhammer

Innovationskonsult, Tyskland/ Österrike.

"Peters kurs har varit ovärderlig för mig.

Jag har tidigare gått på konstskolor, där jag fick en mycket bra grundutbildning. Jag ville sen utvecklas vidare. Tiden hos Peter innebar en revolutionerande förändring för mitt sätt att jobba på. Jag kan nu på ett helt annat sätt formulera det jag vill med mitt måleri. Dessutom har jag faktiskt aldrig haft så kul i min ateljé som nu!"

Cecilia Ringertz

MA student Umeå konsthögskola.

"Peters kurs har varit ovärderlig för mig.

Jag har tidigare gått på konstskolor, där jag fick en mycket bra grundutbildning. Jag ville sen utvecklas vidare. Tiden hos Peter innebar en revolutionerande förändring för mitt sätt att jobba på. Jag kan nu på ett helt annat sätt formulera det jag vill med mitt måleri. Dessutom har jag faktiskt aldrig haft så kul i min ateljé som nu!"

Kopia på Cecilia Ringertz

MA student Umeå konsthögskola.


"I min kurs hos Peter har jag utbildat mig i det abstrakta måleriet. Som lärare är Peter engagerad och seriös. Han är mån om att möta mig som konstnär på den nivå där jag befinner mig för att sedan föra utvecklingen framåt med hjälp av väl anpassade övningar och samtal. Han har på ett enkelt och metodiskt sätt satt in mig i det abstrakta måleriets principer utan att göra avkall på den komplexitet som det abstrakta måleriet rymmer. Under kursens gång har vi haft längre samtal bland annat om samtidskonsten och vad det innebär att vara konstnär idag. Det har gjort det lättare för mig att välja riktning för min egen konstnärliga utveckling. Att som konstnär ha en fungerande arbetsmetod är något Peter poängterar. Den metod jag har fått lära mig har blivit till ett viktigt stöd i mitt måleri och som jag kan luta mig emot när det kärvar. Det abstrakta måleriets grundstenar är färg och form. Där har Peter hjälpt mig att mejsla fram ett eget och tydligt formspråk och jag har fördjupat och nyanserat min färgförståelse. Peter har också visat mig hur man på ett bra sätt tar sig igenom kreativa svackor som obönhörligt uppstår i den konstnärliga processen. Jag har stått i Peter rymliga och ljusa ateljé och målat under kurstiden vilket har varit bra. Peter har kunnat ge kommentarer och synpunkter under själva måleriprocessen. Det har gjort att jag snabbare har kunnat ta till mig hans undervisning."

Susanna Strömberg

Stockholm

"Det Peter gett mig är mod att lita på och se det jag redan har inom mig för mitt konstnärliga skapande. Förmåga att på ett kreativt sätt skapa stämning och atmosfär som leder till förtroende, intensiv diskussion och reflektion.

Praktiska övningar som bryter gamla förutfattade mönster och stimulerar en att hitta ett eget uttryck. Man får ett konkret nytt sätt att se och tolka sin omgivning".


 

Andreas Gustafsson

Stockholm

"Peter Sköld är lysande som coach och lärare eftersom han tar fram det yttersta hos varje individ, även inom en mycket heterogen grupp där alla har helt olika förutsättningar. Han är alltid uppskattande och öppnar nya perspektiv som bidrar till ens personliga utveckling. Tack för denna underbara erfarenhet."
 

Marianne Brandt

Coach & Organisationskonsult, Wiesbaden, Tyskland.

"Peter är en fantastisk lärare, coach och konstnär. Han har en enorm fingertoppskänsla för när jag behöver en lärare som ger tekniskt och praktiskt stöd, och när jag behöver en coach som hjälper mig att reflektera kring frågor som berör innehåll, ämnesval och mitt konstnärliga uttryck. Under en veckolång workshop i måleri med Peter har jag utvecklats mer än under två år på en konstskola".

 

Barbara Lemke

Marketing Coaching & Training. Österrike/ Tyskland/ USA.

Please reload

Omdömen från kursdeltagare

bottom of page