top of page

Skräddarsydda konst -och målarkurser

 

Alla kurser börjar med att vi går igenom dina tidigare målningar (om man har några), för att se vad just du behöver utveckla och vilka eventuella kunskapsluckor du behöver fylla. Dina önskemål och behov utgör grunden för hur vi utformar din kurs.


Alla kurser är skräddarsydda vilket innebär att det inte finns några förproducerade mallar som alla deltagare ska anpassa sig efter.


Det är spännande att konst och måleri är så oerhört komplext, likaså att vi alla är olika som individer. Vi har alla olika lätt eller svårt för de olika momenten inom måleriet, vi arbetar olika snabbt och våra intressen vad det gäller bildmotiv och tematiskt innehåll ser olika ut. Våra mål och ambitioner kan också skilja sig åt. Därför utformar vi en kursplan som är anpassad efter just dig och hur dina ambitioner och förkunskaper ser ut. På det viset blir ArtistLab’s kurser mer effektiva och utvecklande, och kvalitén på de färdiga konstverken märkbart högre.


Kursen anpassas även efter om du vill ha givna uppgifter eller om du vill att vi utgår från dina redan pågående målningar. Alla kurser startar löpande, så du kan själv bestämma när du vill starta din kurs.

*Målningar till vänster: av konstnären Yu Zhu (tidigare gått handledningsprogrammet)

Distanskurs

Distanskurs

 

Du kan arbeta i valfritt material och teknik:

- teckning

- måleri

- fotografi (läs mer om kurs i fotografi här)

Likaså om du vill arbeta abstrakt eller föreställande. Vi anpassar allt vid kursstart.

 

Du får obegränsad tillgång till handledning över E-mail. Du behöver inte anpassa dig till några fasta tider, kommunikationen sker löpande efter din egen arbetstakt och behov av handledning.


Under arbetets gång mejlar du foton på dina arbeten, det kan vara enkla foton tagna med en vanlig kamera eller mobilen. Du får handledning löpande under hela arbetsprocessen, och inte bara när verken är färdiga. På så vis blir handledningen mer effektiv och du får mer konkret kunskap under varje fas av arbetet.


Alla distanskurser startar löpande över hela året, du bestämmer själv när du vill starta din kurs.


Du kan välja att gå 2 mån. 2950 kr. eller 6 mån. 8850 kr.


(Det går att dela upp betalningen månadsvis.)

Fotomontage av Lisa Freese

Shifting Assumptions av Lisa Freese

Ateljékurs
Landskapsmålning av Annika Berger

Ateljékurs

 

Du kan arbeta i valfritt material och teknik, likaså om du vill måla abstrakt eller föreställande. Vi anpassar allt vid kursstart.


Träffarna sker alltid individuellt och inte i grupp, detta för att du ska få bästa förutsättningar att kunna fokusera på ditt eget arbete och få arbetsro. Du målar i en liten ateljé med kreativ atmosfär på Södermalm i Stockholm.


Träffarna kan förläggas dag eller kvällstid, och i vissa fall även helger. Platserna är begränsade så ibland är det väntetid om man vill ha en viss dag.


Du kan välja en kurs med 5 st. eller 10 st. träffar. Varje träff är 2,5 tim.
Priset är 4250 kr för 5 st. träffar och 8500 kr för 10 st.


(Givetvis går det bra att dela upp betalningen om så önskas).

En vinterdag med mycket snö av Annika Berger, f.d. distanskurs

Handledningsprogram

Handledningsprogram


I Handledningsprogrammet får du en mycket omfattande och målinriktad handledning. Handledningsträffarna sker individuellt och inte i grupp. Du kan arbeta med alla typer av medier som exempelvis teckning, måleri, video, foto, objekt och konceptuell konst. Kursen inleds med en noggrann genomgång av dina tidigare arbeten, och hur dina ambitioner, behov och mål med konsten ser ut.

I den här kursen lägger vi extra stort fokus vid att utveckla din motivvärld och tematiska innehåll. Du får fördjupade kunskaper om kreativa processer och metoder anpassade till dina arbeten. Det ger dig en ny medvetenhet och konkreta verktyg att själv kunna styra och värdera utvecklingen av dina arbeten. Kursens innehåll ger dig en gedigen plattform för ett eget konstnärskap, där även kommunikation och marknadsföring ingår som en naturlig och kreativ del. 

Handledningsprogrammet är uppdelat i två delar. Del 1 (6 st. träffar) och del 2 (6 st. träffar). Kursen utgår från antalet träffar och har ingen begränsad kurstid, vanligtvis brukar kursdeltagarna fördela träffarna under 6-12 månader. En handledningsträff brukar pågå mellan 2-4 tim. och förläggs i ateljén på Södermalm eller i din ateljé/hem.


Mellan träffarna har du dessutom obegränsat med handledning via E-mail. Sammantaget utgör detta en mycket effektiv och dynamisk form av konstnärligt handledning som många uppskattar då den motsvarar en riktig konstnärlig utbildning men med tillägget att man också har en personlig mentor under en längre tid, och att man kan förlägga alla träffar när det passar ens utveckling och praktiska liv. Något som är bra om man exempelvis har jobb och barn eller blir sjuk osv.


Innehållet i kursen är mycket omfattande och anpassas helt efter dig, så om du är intresserad är du välkommen på ett besök i ateljén för en närmare beskrivning.
 
Kursstart och tider anpassas efter dina önskemål. Detta gör det möjligt för dig att exempelvis kombinera kursen med ett arbete eller studier. Träffarna kan förläggas både dag och kvällstid och helger.


Kursen kostar 11600 kr för del 1, och 9900 kr för del 2.

(Det går bra att dela upp betalningen månadsvis).

Föreställande måleri av Maria Nording

Målning av konstnären Maria Nordin, går handledningsprogrammet

Konstkurs i fotografi

Fotoverk av konstnären Ann-Marie Steinmann, går handledningsprogrammet.

Konstkurs i fotografi

Skräddarsydda kurser för dig som gillar att fotografera och som behöver nya idéer och kunskaper i hur man kan utveckla sina bilder mer konstnärligt, men även för alla målare som vill bli bättre på att fotografera förlagor till sina målningar.

Välj mellan tre olika kursformer:

- Distanskurs

- Ateljékurs

- Handledningspgrogram

 

Fotografi har kommit att få en allt högre status inom konstvärlden, från att tidigare endast blivit reducerat till teknik och hantverk har det nu fått en jämställd status med den övriga konsten. Fotokonsten har sina egna unika kvalitéer och möjligheter, som öppnar upp för helt andra sätt att berätta med sina bilder.

I kursen ligger fokus på hur du ska utveckla ditt fotograferande så att du får en mer originell och konstnärlig kvalité i dina bilder. Vi kommer att arbeta med olika metoder och arbetsprocesser som gör det möjligt för dig att utveckla ett eget tema och innehåll i dina bilder.

Kursen vänder sig även till målare som vill lära sig hur man bättre kan använda foto som ett verktyg och en metod för att skapa bättre förlagor till ditt måleri. De flesta målare använder ju faktiskt fotografier som förlagor till sina målningar, fokus ligger ändå helt på måleriet och själva fotot och fotograferandet glöms ofta bort. 

För mer information eller anmälan:

För ytterligare information om ArtistLab´s verksamhet och anmälan, det går också bra att kontakta mig på:

 

Tel: 0735937066


E-mail:janpeterskold@gmail.com

Nytorgsgatan 21A

116 22 Stockholm

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page