top of page

 

KONSTKURSER HOS ARTISTLAB.

Kurserna är utformade som individuell handledning och coachning, istället för formen av traditionell kurs - och skolverksamhet.

 

Målet med handledningen är att ge dig goda kunskaper och förståelse för alla delar inom ett konstnärskap, och hur du på bästa sätt kan få delarna att samverka på ett inspirerande och kreativt sätt.

Du får alla grundläggande verktyg inom material och teknik, och vi lägger stort fokus på hur du utvecklar ett ”eget tema” och en motivvärld som är anpassad just till dig.

Handledningen ger dig även omfattande kunskaper i vilka arbetsmetoder och arbetsprocesser som gör det möjligt för dig att utveckla originella arbeten med hög komplexitet och kommunikativ förmåga.

 

Detta kan vara angeläget för dig som arbetar med arbetsprover inför ansökningar till konsthögskolor, men också för dig som vill komma vidare och utvecklas i ditt eget konstnärskap.

Kursernas innehåll ger dig en gedigen plattform för ett eget konstnärskap, där även kommunikation och marknadsföring ingår som en naturlig och kreativ del. 

För dig som är nybörjare och vill ha en gedigen grundutbildning:
Du får omfattande grundkunskaper och inspiration till att uttrycka dig konstnärligt.

 

 

För dig som har gått konstkurser eller konstskola tidigare:
Du får nya kunskaper och verktyg som gör det möjligt för dig att utvecklas och att komma vidare i din konst. Inspiration och kunskap för ett mer professionellt förhållande till ditt konstnärskap.
 

 

För dig som har gått en förberedande konstskola och vill söka till konsthögskolor:
Omfattande handledning med utvecklandet av dina arbetsprover. (Inom alla medier som ex. måleri, foto, video, objekt och konceptuell konst).
 

I genomsnitt 70% av ArtistLabs kursdeltagare blir i direkt anslutning till kurserna antagna till konsthögskolor, kandidat-och masterprogram.

Fästpunkt 1

Handledningsprogram

 

 

Ett individuellt handledningsprogram som skräddarsys efter dina behov och önskemål.

Huvudfokus ligger på att utveckla dina arbeten tematiskt och hur du positionerar dem inom samtidskonsten.
I Handledningsprogrammet får du en mycket omfattande och målinriktad handledning. Du får fördjupade kunskaper om kreativa processer och metoder anpassade till dina arbeten. Det ger dig en ny medvetenhet och konkreta verktyg att själv kunna styra och värdera utvecklingen av dina arbeten.

Du kan arbeta med alla typer av medier exempelvis teckning, måleri, video, foto, objekt och konceptuell konst.

Kursstart och tider anpassas efter dina önskemål. Detta gör det möjligt för dig att exempelvis kombinera kursen med ett arbete eller studier.

- Basutförande omfattar 12 st. träfftillfällen fördelade under 6-12 månader.
- Du kan förlägga träffarna till dagtid eller kvällstid, vardag eller helgdag.
- Du binder inte upp dig ekonomiskt och kan närsomhelst avbryta programmet.
- Programstart sker efter deltagarens önskemål löpande under hela året.

Mer information och förslag på ett passande upplägg för dig, samt prisuppgift, erhålles vid förfrågan.

Distanskurs

 

 

Undervisning och handledning på distans, för alla typer av konstnärer och konstintresserade. För nybörjaren som vill ha en konstnärlig grundutbildning, och till dig som redan målar men behöver handledning för att komma vidare i din konst. Med nya kunskaper får du både inspiration och nya verktyg för att konkret kunna utveckla ditt konstnärskap.

Du kan arbeta med alla typer av tekniker inom teckning och måleri, men även foto och skulptur, innehållet anpassas och skräddarsys helt efter dig och dina önskemål. Du får kunskaper i allt från material och teknik, till hur du utvecklar din motivvärld och ditt bildtema.

Du har obegränsad tillgång till handledning. Du behöver inte anpassa dig till några fasta tider, kommunikationen sker löpande efter din egen arbetstakt och behov av handledning.

Handledningen sker i huvudsak över e-mail. Du behöver endast ha möjlighet att kunna ta enklare fotografier på dina arbeten.

Anmälan och kursstart sker löpande under hela året.

 

Pris:
1950 kr / 2 mån.
5450 kr / 6 mån.
 

Gratis träff!

 

 

Vill du veta mer om ArtistLab´s kurser och handledning samtidigt som du får en omfattande genomgång av dina arbeten, så är du välkommen att boka en gratisträff.

 

Du kan arbeta med alla typer av medier exempelvis måleri, video, foto, objekt och konceptuell konst. Huvudfokus ligger på hur du utvecklar dina arbeten tematiskt och hur du positionerar dem inom samtidskonsten.

Du får konkreta kunskaper i hur du kan utveckla dina arbeten och hur du sedan på bästa sätt sammanställer dem till arbetsprover, till exempelvis konsthögskolor, och högskolor med inriktning illustration, formgivning och inredning.
Denna handledningsträff passar även dig som inte avser att arbeta med arbetsprover, utan istället behöver feedback på dina konstnärliga arbeten för att utvecklas och komma vidare.

bottom of page