Ett samtal om det abstrakta måleriet, skapandeprocesser och galenskap.

Thomas ateljé ligger i ett vackert landskap på Ekerö utanför Stockholm, i ett hus som tidigare använts för helt andra ändamål. Här fanns för många år sedan en institution för familjer med kraftiga so...

Please reload

artistlab magazine

Allt textmaterial på hemsidan och koncept © 2017 Peter Sköld. Allt bildmaterial på hemsidan © 2017 konstnärerna.

ArtistLab Stockholm   I    janpeterskold@gmail.com   I   0735937066