Ett samtal om det abstrakta måleriet, skapandeprocesser och galenskap.

Thomas ateljé ligger i ett vackert landskap på Ekerö utanför Stockholm, i ett hus som tidigare använts för helt andra ändamål. Här fanns för många år sedan en institution för familjer med kraftiga so...

Please reload

artistlab magazine

ArtistLab Stockholm   I    janpeterskold@gmail.com   I   0735937066

Allt textmaterial på hemsidan och koncept © 2017 Peter Sköld. Allt bildmaterial på hemsidan © 2017 konstnärerna.